Atenció ciutadana

Atenció presencial sense necessitat de cita prèvia:
De dilluns a dijous de 08:30h a 14:00h, tardes de 15:00 a 17:00 i divendres de 08:30h a 13:30h
Telèfon de contacte: 934620020
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

1.041 persones es van adreçar a la Xarxa de Serveis d’inserció sociolaboral del Consorci de la Mina durant el primer semestre d’aquest any, de les quals 757 van iniciar un itinerari personalitzat d’inserció amb l’objectiu d’accedir al mercat de treball. D’acord amb el seu perfil personal, de formació i d’experiència laboral previs, es van incorporar a algun dels sis projectes que actualment integren la Xarxa laboral, juntament, amb el servei de prospecció d’empreses que busca la col•laboració d’aquestes a través de la seva borsa de treball i formació en pràctiques.

.

 

 

 

Els serveis que atenen directament, tutoritzant cada persona a través del seu itinerari, ofereixen programes de formació, habilitació en l’ús d’eines per a la recerca de feina, i el seguiment individualitzat mentre es fa la recerca de treball i durant el sis primers mesos posteriors a la incorporació al lloc de feina. Els resultats d’aquesta primera meitat de l’any es van donar a conèixer el passat mes de setembre en el si de la reunió trimestral que celebren els professionals responsables dels diversos serveis de la Xarxa. Destaca el nombre de participants en programes de formació, que triplica les xifres de 2009 i 2010, corresponents al mateix període, i que alhora reflecteix l’esforç que s’està fent per sensibilitzar de la importància que té la formació, especialment en el context de crisi econòmica general que estem vivint. Precisament, arran de les circumstàncies socioeconòmiques actuals, des de l’any 2010 s’ha afegit, com a indicador de resultat a tenir en compte, la inversió personal en formació per part del treballador en atur. L’altre indicador incorporat al quadre de resultats són les pràctiques laborals que fan les persones usuàries de la Xarxa del Consorci. En aquest cas, les xifres resultants, dels sis primers mesos del 2011, igualen les de l’any 2009 i superen les del 2010.

230 noves incorporacions a la Xarxa
Si desgranem les xifres, trobem que de les 1.041 persones ateses, 628 són homes i 413 dones, mentre que de les 757 persones que s’han vinculat a algun dels sis serveis d’inserció sociolaboral i que estan seguint itineraris personalitzats, 479 són homes i 278 dones. En aquest segon cas, ens trobem que d’aquest total de 757 persones en itineraris, 230 (135 homes i 95 dones) són nous expedients, és a dir, que és el primer cop que s’adrecen a la Xarxa d’inserció i segueixen un itinerari, mentre que la resta, 527 (344 homes i 183 dones) ja hi havia estat en alguna altra ocasió. Precisament, aquesta és una de les característiques principals de la Xarxa del Consorci, el fet de ser molt dinàmica en l’entrada i seguiment de cada cas. Els treballadors, segons sigui la seva situació laboral en cada moment, reben més o menys suport. Un cop troben feina i es fan els primers mesos de seguiment, continuen amb la seva vida laboral de la manera més autònoma possible, però si el treballador es torna a trobar en situació d’atur la Xarxa l’acull novament i continua amb el seu itinerari personalitzat, allà on es va quedar, però incorporant al seu expedient la nova experiència laboral, que d’aquesta manera es va alimentant i evolucionant.

El gruix dels participants són persones amb estudis primaris o amb el graduat escolar acabat, que en aquest període ha representat un 52,4% del total. Els que tenen estudis secundaris post obligatoris de batxiller o cicles formatius, han estat el 18% a la Xarxa d’inserció. Però, el tercer grup en importància ja és el de persones sense estudis, que ha sigut un 12,7% del total. Amb la secundària obligatòria acabada hi ha hagut un 11,7% i amb estudis superiors el 5%.

Menys d’un any a l’atur
Pel que fa a la durada del temps en situació d’atur, la majoria dels treballadors, un 53,1% (283 homes i 119 dones) feia menys d’un any que estava sense feina; en un 18% dels casos (77 homes i 60 dones) feia més de dos anys, i un 10,3% (49 homes i 29 dones) havia estat aturat entre 1 i 2 anys. Mentre que, del total de les 757 persones que la Xarxa laboral va atendre entre els mesos de gener i juny d’enguany, un 8,3% d’aquestes (43 homes i 20 dones) buscaven la seva primera feina, i el 4% (8 homes i 23 dones) tenien l’objectiu de retornar al món laboral després d’un temps significatiu sense treballar. La resta, un 6%, responien al altres situacions no especificades. Pel que fa als grups d’edat, el més nombrós és el d’entre 26 i 45 anys, amb un total de 459 persones (279 homes i 180 dones) que van representar el 60,6%. El segueix el grup dels més joves, menors de 25 anys, amb un 24% (121 homes i 60 dones). Els d’entre 46 i 53 anys que va ser d’un 12,8% (65 homes i 32 dones), i els més grans de 54 que només van representar un 2,6% del total (12 homes i 8 dones).

Estratègia ajustada a la tendència del mercat laboral
Tant el primer semestre com el segon, en el qual ens trobem ara, segueixen una evolució previsible, d’acord a la qual s’estableix una estratègia planificada des de la Xarxa del Consorci. El primer i tercer trimestres de l’any són mesos on es potencien els programes de formació encadenats a plans de pràctiques en empreses, de manera que durant el segon i quart trimestres, aprofitant les campanyes estacionals del comerç, primavera-estiu i tardor-hivern, es pugui facilitar al màxim la incorporació i contractació laboral. Així, els resultats al final del primer semestre del 2011, apunten un total de 1.882 accions desenvolupades des del conjunt de serveis, ja siguin dinàmiques individuals o grupals, que han generat fins a 135 contractes laborals (80 homes i 55 dones), que representen un 17% d’inserció sobre el total de participants. D’aquests contractes la majoria han estat, en un 82%, de menys d’un any, un 13%, contractes indefinits, i un 5%, contractes de més d’un any. Mentre que, 76 persones (54 homes i 22 dones), el 10%, han seguit els itineraris formatius, de les quals, 18 persones (7 homes i 11 dones) han fet pràctiques laborals en empreses, xifra que representa el 2% del total.

Consorci del barri de la Mina