47 dels 53 pisos de que disposa el Consorci per donar resposta a necessitats d’habitatges per als col·lectius més vulnerables, ja han estat lliurats a les noves famílies residents. Pel que fa als sis que encara hi ha pendents, n’hi ha tres que ja estan adjudicats i que per lliurar-los les claus només manca que els beneficiaris completin la documentació requerida. Un que, seguint l’ordre establert de la llista d’espera, s’ha adjudicat recentment, i dos en els que encara s’hi estan fent les obres de rehabilitació.

 

 


El primer d’aquests habitatges es va lliurar a mitjans del mes de juliol de l’any passat i el darrer a finals del mes de gener. El procés de lliurament de les claus dels pisos s’ha fet de manera esgraonada a mesura que s’han anat acabant les obres de rehabilitació que s’han fet a tots ells. Perquè encara que totes les obres van començar al mateix temps, amb equips de treball diferents per a cada edifici d’habitatges, no totes han acabat al mateix temps. Els treballs de reforma han consistit, majorment, en reformar cuines i cambres de bany, pintar el pis, reparar portes i finestres i fer-hi una neteja general abans de lliurar-los als seus habitants. Els 53 pisos estan repartits entre els blocs dels carrers Venus, Mart i Llevant. I, per a la seva adjudicació s’han prioritzat els casos de desnonaments, necessitat de desdoblament familiar, i situacions especials amb risc d’exclusió social, com pot ser la violència de gènere. Hi ha deu pisos al carrer Llevant, distribuïts en tres escales diferents; tretze pisos al carrer Mart, en dues escales diferents; i trenta al carrer Venus, en sis escales diferents.


Un cop les famílies han entrat a viure als pisos, el Consorci ha continuat atenent totes les qüestions pel que fa als acabats que han pogut sorgir després del lliurament de l’habitatge.

Consorci del barri de la Mina