Comencen a agafar forma els horts urbans que s’estan preparant en un solar del carrer Estrelles destinats a persones majors de 60 anys jubilades. L’adjudicació de les parcel•les es farà mitjançant un sorteig que organitzarà l’Ajuntament. El de la Mina serà el tercer grup d’horts que l’Ajuntament ha habilitat al municipi. Els altres dos ja estan en funcionament des del mes de febrer passat, un a l’entorn de la masia de Can Serra on hi ha el Museu de la Immigració i l’altre al costat del riu, a l’indret conegut com la Pollancreda. Els horts fan entre 28 i 32 metres quadrats.

.

 

 

El solar on es fan els horts de la Mina, formava part d’un terreny annex a l’edifici que el Centre Cultural Gitano té en un extrem del barri, a tocar de la via del tren. El terreny original, d’uns 60 metres de llarg per 18 d’ample aproximadament, s’ha dividit per deixar un pati de 17 metres de llarg per al Centre Cultural i a continuació fer-hi els nou horts de forma rectangular que fan uns 12 metres de llarg per 2 d’ample cadascun.

Treballs previs
La feina ha començat per delimitar un petit mur de separació que farà poc més d’un metre d’alt amb un tros de filat a sobre per delimitar els dos espais que, d’aquesta manera, queden del tot independents amb portes d’entrada diferents. Dins la fase inicial dels treballs també s’ha reforçat el mur que hi ha de separació amb la via del tren. S’han trasplantat els petits arbres fruiters i, amb el permís del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, s’han tallat els xipresos que hi havia per tal de deixar que el sol arribi als horts. Actualment, s’està construint una caseta per a les eines on a part de les que es porti cada adjudicatari l’Ajuntament hi posa un carretó i alguna pala, s’hi fa un lavabo i nou taquilles individuals. Ja s’han delimitat les parcel•les dels horts i ara es construeix un muret de poc més d’un pam al voltant de cadascuna. Després es llaurarà la terra amb un motocultor, s’adobarà per enriquir-la i es prepararà el sistema de reg.

L’equip de dotze treballadors que estan adequant els horts el formen dos paletes, dos electricistes, una jardinera, cinc peons, un administrador i un encarregat del projecte, que, en aquest cas, s’està duent a terme gràcies al pla d’inserció laboral Impuls-Treball engegat per la Generalitat en col•laboració amb els ajuntaments per a la creació de llocs de treball entre els aturats del municipi a través d’aquest pla d’ocupació especial que té una durada de sis mesos.

Ús d’aigües freàtiques
Sempre es procura que els horts estiguin a prop d’una instal•lació d’aigua i millor si és d’aigües freàtiques, com a Can Serra que ja està en funcionament i a la Pollancreda que és a punt d’entrar en servei. En el cas de la Mina també es vol que sigui així, tenint en compte la proximitat del dipòsit d’aigües freàtiques construït al Parc del Besòs i la xarxa de reg que es va fer aprofitant la remodelació de carrers prevista al Pla de Transformació. La forma de reg, de tots aquests horts, ha de ser per gota a gota d’acord amb un consum sostenible de l’aigua.

Per l’experiència dels altres horts, on hi va haver 63 sol•licituds per a 22 parcel•les, s’espera que aquí també la demanda superi la disponibilitat d’horts. En tots els casos es tracta d’una cessió per tres anys, que comporta el pagament d’una taxa d’ús de 20 euros per any per poder conrear de manera ecològica hortalisses i verdures per a ús particular i que en cap cas es podran comercialitzar. Al cap de tres anys es farà un nou sorteig al quan no es podran presentar ni els titulars anteriors ni les persones que convisquin amb ell. L’ús de la parcel•la és personal i no es pot transferir, en el cas que una parcel•la quedi sense titular la resta d’adjudicataris es faran càrrec de cultivar-la i mantenir-la en bon estat, fins al complir dels tres anys de cessió.

Visites escolars
Pel fet d’accedir a un d’aquests horts els adjudicataris col•laboraran amb els centres d’ensenyament del municipi que vulguin fer visites pedagògiques amb els seus alumnes. Està previst que els grups hi puguin anar un parell de cops l’any per poder veure diverses fases del procés de cultiu. La idea de l’Ajuntament, des del departament de Servei Socials, és que cada barri de Sant Adrià arribi a tenir la seva pròpia zona d’horts perquè els veïns puguin gaudir dels beneficis d’una activitat física a l’aire lliure, la convivència amb la resta de horticultors, i la producció a escala familiar d’aquests productes de l’hort. Als de Can Serra i la Pollancreda ja hi han collit pebrots, mongetes, faves, tomàquets, albergínies, bledes, carxofes ..., d’acord amb cada època de l’any.

En acceptar la cessió també hi ha el compromís de fer-se càrrec de gestionar adequadament les deixalles, separant les d’origen orgànic de la resta i dipositant cada tipus de residu en el contenidor corresponent. Per aquesta qüestió i per d’altres assessoraments l’Ajuntament té destinada una persona que es cuida d’atendre necessitats del funcionament i gestió dels horts, així com de qualsevol mena d’assumpte relacionat que pugui sorgir. La condició d’adjudicatari es perd per un canvi de residència, així com per: defunció, sotsarrendament o cessió a tercers, abandonament o manca de cultiu durant més de tres mesos seguits, utilitzar la parcel•la per a altres propòsits que no sigui l’hort, tenir una conducta insolidària, no pagar la taxa, fer servir productes tòxics o vendre la producció. En qualsevol d’aquets casos l’Ajuntament obriria un expedient per determinar la desautorització del dret d’ús.

Consorci del barri de la Mina