Les actuacions del Pla de Transformació del barri de la Mina desperten força interès entre professionals i universitats, tant de l’àmbit de l’urbanisme, el planejament i l’arquitectura, com dels serveis socials. En conseqüència, al llarg de l’any es generen diverses  sol•licituds al Consorci perquè organitzi jornades de presentació adreçades a diversos col•lectius. Així, doncs, la primera del 2012 va tenir lloc el 17 de gener, a petició de la Universitat Politècnica de Milà.

.

 

 

El Consorci va acollir un grup de 50 estudiants internacionals d’un Màster sobre planejament urbà del curs: Ciutat contemporània, problemes i polítiques, que el professor, Constanzo Ranci, imparteix a la Universitat Politècnica de Milà. El grup estava format per estudiants de diverses disciplines, tals com: arquitectura, economia, treball social o sociologia ..., i originaris d’una gran diversitat de països d’Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica. Tots ells han coincidit en aquest curs dedicat al planejament urbà, però, que a l’igual que el Pla de Transformació del barri de la Mina, enfoca el planejament com una intervenció integral que parteix de l’anàlisi de la realitat social per després abordar els problemes concrets harmonitzant les actuacions urbanístiques i les socials.

 

Un Pla basat en els estudis previs
La jornada va tenir lloc a l’Espai Cultural Font de la Mina, un nou equipament projectat al Pla de Transformació, que ofereix als visitants una primera mostra del que ha estat la millora física del barri. Al llarg del matí hi va haver dues ponències marc i una visita guiada al barri per conèixer de primera mà nous equipaments, remodelació urbana, millora dels habitatges, així com els nous habitatges socials i lliures. En primer lloc, l’arquitecte, Sebastià Jornet, membre de  l’estudi Jornet•Llop•Pastor, Arquitectes, encarregat de projectar el planejament del Pla de Transformació. Va presentar els estudis previs i els diversos indicadors: aïllament físic, estigmatització social, degradació de l’entorn, índex d’atur, activitats irregulars, oferta d’equipaments, i espais de referència; que es van tenir en compte abans de començar a treballar en el planejament del nou barri. Així, com els principis de diversitat, centralitat i intercanvi, que han orientat l’objectiu de millora de l’entorn físic en benefici de la qualitat de vida de les persones, que ha estat la base del Pla de Transformació. A continuació Carme Ferran, cap de l’Àrea Social del Consorci, va presentar el Pla d’Acció Social que s’ha executat i encara s’està executant per assolir la transformació definitiva d’aquest barri. Es tracta de set àmbits bàsics d’actuació: formació i integració sociolaboral, conciliació de la vida familiar i laboral, desenvolupament econòmic local, participació i desenvolupament comunitari, millora de la convivència i el civisme, suport social i educatiu a les entitats de la Mina, i actuacions sobre l’espai públic i per la millora del civisme; parant especial atenció a la tasca que desenvolupen els diversos serveis de la Xarxa d’inserció sociolaboral. Cadascun d’aquests serveis treballa amb un col•lectiu específic (dones, joves, majors de 45 anys, problemes d’addiccions, malalties mentals, règim obert ...) amb l’objectiu de millorar la seva formació i capacitació per cercar feina, accedir a un lloc de treball i mantenir-lo. En funció de la situació canviant del mercat laboral, al llarg d’aquests deu anys i, especialment, arrel de l’actual crisi econòmica, s’han posat en marxa i adaptat diversos serveis, per tal de donar resposta a les exigències de cada moment. Aquesta estratègia de flexibilitat i adaptabilitat permanent s’ha demostrat clau en els resultats finals.

Visita guiada al nou barri de la Mina
La jornada va concloure després de la visita guiada per conèixer in situ els projectes urbanístics del Pla de Transformació: equipaments culturals, socials i esportius; intervencions en els habitatges (rehabilitacions, divisions de porteries, instal•lació d’ascensors) i ordenació de l’espai públic. En aquesta ocasió la jornada va comptar amb l’assistència de l’exgerent del Consorci del Besòs, Jordi Sisquella, que, en els anys de gestació i inici del Pla de Transformació va participar activament especialment el l’elaboració del Pla Especial de Reforma i Millora del Barri de la Mina. Així com el professor Manel Aguilar, del departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona, col•laborador habitual del professor Ranci.
Consorci del barri de la Mina