L’equip d’intervenció integral del Consorci que treballa per millorar les condicions socioeconòmiques de les famílies que viuen a l’edifici del carrer Venus, posa en marxa una Unitat Bàsica de Participació. Un òrgan de coordinació per al conjunt del bloc, format per una representació d’aquests veïns que es trobaran periòdicament per mirar d’abordar necessitats concretes que afecten al conjunt de les sis comunitats d’escales.

 

 

.

 

Aprofitant l’experiència de molts anys de treball i la coneixença que aquests professionals tenen de certes persones del veïnat que per pròpia iniciativa, en el passat, s’han mostrat implicades en la vida de la seva comunitat, ja fos assumint responsabilitats o expressant la seva voluntat de millorar les condicions de convivència, funcionament i organització de l’escala, l’equip de tècnics els ha convocat a una primera reunió per proposar-los un espai de trobada on debatre necessitats comunes del conjunt del bloc i trobar-hi solucions. En aquest primer moment, es tracta sobretot de que es coneguin entre ells i que puguin posar en comú les seves consideracions del dia a dia de les seves comunitats. Que el fet de trobar-se i començar a compartir preocupacions i anhels, creï entre ells un estat de consciència que alhora reforci el sentit de grup i ganes de contribuir a organitzar i treballar plegats pel bé comú.

 

   

 

Representativitat i implicació
S’ha buscat que sigui un grup el més heterogeni possible, amb un balanç representatiu entre homes i dones, edats i diversitat sociocultural del conjunt de la comunitat. Hi ha un primer grup d’unes quaranta persones que podrien ser referents per als seus veïns i veïnes, i d’entre els quals hauria de constituir-se un grup més compacte que pugui treballar coordinadament quan es tracti d’organitzar-se i prendre decisions de manera conjunta i unitària. Haurien d’abordar temes com la mancomunitat de recursos, eines i serveis, tot buscant una major efectivitat dels mateixos; gestionar la neteja dels celoberts; treballar per aconseguir bons hàbits de convivència a les comunitats, i coordinar-se per resoldre problemes generals com la brutícia als espais comuns o les actuacions incíviques.

Per això, comptaran amb l’assessorament i acompanyament de l’equip del Consorci, tot i que, tal com expliquen els responsables del projecte, des del primer moment s’intentarà que el protagonisme i la responsabilitat l’assumeixi el grup de referents. I, que siguin ells mateixos els qui marquin les prioritats, estableixin estratègies d’actuació i la manera de treballar i coordinar-se. En un primer moment es tractarà de que el grup se senti recolzat per poder exposar els seus neguits, per després detectar junts els problemes, començar a construir una proposta de solució i gestionar-la. L’equip tècnic farà el seguiment dels acords presos sense interferir gaire perquè de fet l’objectiu és que l’organització sigui seva i actuïn amb autonomia.

 

    

Consorci del barri de la Mina