El Consorci de la Mina obre una nova etapa per definir un nou marc plurianual que intensifiqui la seva acció social.

Comissió executiva, celebrada dimarts 17 de maig de 2016.