L’equip tècnic de la Xarxa de Serveis Sociolaborals del Consorci ha tingut l’oportunitat de plantejar dubtes i qüestions sobre els recursos i tràmits que depenen de l’Oficina de Treball de Sant Adrià de Besòs, durant la reunió de feina que han celebrat aquest setembre amb la seva directora, Danae Jesús, ...

 

 

 

que els va informar de les prioritats de l’Oficina pel que fa als objectius de formació i orientació per a joves en el marc de l’Estratègia Europea 2020. Aquesta mena de trobades resulten molt operatives perquè faciliten la coordinació en casos de derivació mútua entre l’Oficina de Treball i la Xarxa Laboral.

També es va aprofitar per analitzar conjuntament els resultats dels itineraris personalitzats d’inserció de la Xarxa durant el primer semestre d’enguany, fent una comparativa amb els dels darrers 5 exercicis. En aquest sentit es va valorar molt especialment la xifra de participants, que va tenir un augment a principis de la crisi, durant el curs 2008-2009, i que actualment s’ha estabilitzat després de registrar un augment progressiu de la seva inserció laboral. Malgrat, seguir sent un mercat de treball inestable i precari amb contractacions que majoritàriament són per períodes inferiors als 6 mesos.

 

 

Atenció a l’especificitat de cada col·lectiu
Danae Jesús, que va acudir a la jornada de treball acompanyada de dos membres del seu equip d’orientadors laborals, coneix bé el funcionament de la Xarxa i la seva metodologia de treball, a través de les visites de seguiment tècnic que es programen al llarg del curs. En aquesta ocasió, cadascun dels responsables tècnics dels diversos serveis d’inserció sociolaboral de la Xarxa del Consorci va fer repàs de la feina que estan fent i de les seves perspectives i especificitats segons el col·lectiu que atén en cada cas. Des del SIOL (Servei d’Informació i Orientació Laboral), que és la porta d’entrada als serveis de la Xarxa, on es fa la primera acollida i atenció personalitzada; passant pels serveis que atenen a col·lectius específics com són: Apropa’t a la Feina, per a joves sense la titulació obligatòria ni experiència laboral mínima; Itineraris d’Inserció per a Dones, per al col·lectiu femení; Accés, que s’adreça a les persones amb afectacions de salut mental, i Situa’t, que treballa per a la inserció de les persones amb problemes de drogodependències.

El Club de Feina, servei de la xarxa que ofereix recursos i assessorament per a la recerca de feina a la població activa més autònoma, capaç de fer ús dels webs d’ofertes laborals. I, altres serveis complementaris dels programes de desenvolupament econòmic local com són: el de dinamització comercial i el de Prospecció d’empreses, juntament amb la Brigada de manteniment i neteja del Consorci, projecte que ofereix oportunitat laboral amb l’objectiu d’assolir una formació tècnica i social que permeti l’accés al mercat laboral ordinari de persones en risc d’exclusió social.

Consorci del barri de la Mina