D’entre la població major de 18 anys del barri de la Mina, hi ha un 42,2 % que afirma haver completat la formació obligatòria, una xifra similar a la del conjunt del municipi on és el 40,8 % que diu tenir el graduat escolar. Aquestes dades es desprenen de l’estudi de població que cada any publica l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

 

 

 

Ara bé, aquests percentatges s’inverteixen quan el que es demana és pels estudis superiors. Al conjunt del municipi un 29,9 % assegura haver acabat el batxillerat, mentre que a la Mina és el 17,5 %, i el col·lectiu que no ha completat els estudis bàsics, a Sant Adrià són el 17,4 % i a la Mina el 26,6 %. En el cas dels estudis universitaris, a Sant Adrià el 8,8 % dels majors de 18 anys en tenen i a la Mina són el 6,7 %. La dada preocupant, però, és que a la Mina hi ha el 62,8 % de l’analfabetisme de tot el municipi.


Si la comparació es fa per barris, trobem que la Mina i Sant Joan Baptista són similars pel que fa a la població total major de 18 anys, a la Mina és de 7.810 persones i a Sant Joan Baptista són 7.364. El nombre de persones amb el graduat escolat, també és similar, 3.300, a la Mina, i 3.000 a Sant Joan. Encara que, altre cop, igual que passa amb el conjunt del municipi les xifres s’inverteixen quan ens referim a manca d’estudis obligatoris i als estudis superiors preuniversitaris. 2.081 persones, a la Mina, i 1.159, a Sant Joan, no tenen l’ensenyament obligatori, mentre que 1.369, a la Mina, i 2.410, a Sant Joan han fet estudis superiors preuniversitaris. D’altra banda, les dades sobre persones amb estudis universitaris mostren que any rere any augmenten a tots dos barris, de manera que en el darrer recompte fet per l’Ajuntament i tancat a data 1 de gener d’aquest 2016, a La Mina són 524 i a Sant Joan Baptista 682. De manera que si a la Mina l’any 2013 el percentatge d’universitaris era del 4,9 %, tal com dèiem, actualment és del 6,7%, i suposa un increment de gairebé 2 punts. A Sant Joan Baptista, el creixement és de gairebé 3 punt i mig, perquè passa del 5,8 % el 2013 al 9,2 % actual.

Consorci del barri de la Mina