Els participants de SITUA’T, projecte sociolaboral per a persones amb problemes d’addiccions, participen en el mòdul d’habilitats socials amb la finalitat de potenciar els valors de convivència, tolerància, inclusió i respecte envers els demés. 

 

 

 

Avui en dia és molt important desenvolupar una sèrie d’habilitats en el nostre lloc de feina i tenir present diferents valors amb la finalitat de crear un clima de treball agradable i satisfactori on els resultats siguin eficients. Amb el propòsit de treballar aquests valors a la feina, els passats 7 i 28 d'octubre es va realitzar al Consorci del barri de la Mina el Mòdul d'Habilitats dirigits als participants del projecte sociolaboral SITUA'T.

La finalitat va ser treballar capacitats i actituds, com poden ser: la diversitat, la convivència en el lloc de treball, la competitivitat, les relacions de grup, la inclusió i la comunicació. A les sessions es va emprar una metodologia pràctica i participativa realitzant dinàmiques grupals i activitats per adquirir els coneixements de forma amena i desenvolupar d’aquesta forma la col·laboració i cohesió entre ells. L'objectiu principal del mòdul d'habilitats va ser el de transmetre als usuaris valors que puguin apicar al lloc de treball combinant i complementant les habilitats de cadascú dels membres a més d'afavorir les interaccions entre ells.

Consorci del barri de la Mina