Quinze programes d’actuació directe en l’àmbit social adreçats a la població del barri de la Mina es reparteixen 937.559 euros que aquest any el Consorci destina a la seva execució. Això representa un augment del 39,71% pel que fa a la inversió en aquest capítol. En total, 266.473,91 euros més respecte a l’exercici anterior.

 

 

 

 

Impuls a la formació i la inserció laboral

S’incrementen les partides dels sis serveis específics de la Xarxa d’inserció sociolaboral (SIOL, Club de feina, Itineraris d’inserció per a Dones, Apropa’t a la Feina, Accés, i Situa’t), l’àmbit de més pes dins els programes socials del Pla de Transformació. Seguit del de la convivència i el civisme, amb els programes d’intervenció amb les famílies de l’edifici del carrer Venus i el projecte de Suport i assessorament a les Juntes d’escales i mediació comunitària, aquest darrer amb un increment respecte l’any passat de 28.728 €. La Capsa dels Jocs, que des del gener obra tots els dies de la setmana, disposa aquest any de 26.830€, que li suposa un increment del 76,29%. La Brigada de manteniment i neteja amb el seu programa de formació comunitària, dins l’àmbit del treball en l’espai públic i el civisme, veu augmentada la seva partida en 13.793€, un 68,98%.

 

     

 

Paral·lelament, tal com ja s’ha informat, s’han creat dos nous serveis: un projecte d’Orientació i assessorament a les famílies i un programa prelaboral de segones oportunitats destinat a joves que busca el seu retorn a l’institut per finalitzar l’ensenyament obligatori i la preparació per a l’accés al món laboral. En tots dos casos, l’adjudicació s’ha fet mitjançat els procediments establerts de contractació del programes socials de 2017.

Consorci del barri de la Mina