La consolidació del servei d’Acollida Matinal de l’escola Mediterrània s’ha fet efectiva amb el traspàs de la seva gestió, que ha passat de mans del Consorci, que el va impulsar l’any 2005, a les de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. Des d’aquest mes de gener passat el servei d’Acollida que hi ha al barri de la Mina forma part de les competències ordinàries del govern municipal, finançat amb la subvenció que atorga el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya als serveis d’acollida matinal de les escoles públiques del país.

.

 

 

 

El canvi de mans no comporta modificacions del servei en si, ja que, la seva gestió directa continua a càrrec de l’empresa (GEDI.Consop) que, des de l’any 2006, organitza les activitats de l’acollida matinal i posa els dos monitors professionals que atenen als nens i nenes del CEIP Mediterrània que hi assisteixen diàriament o de manera puntual abans de començar les classes. 

 

El Pla de transformació del barri de la Mina, preveu, dins les seves actuacions d’àmbit social, la creació de serveis que contribueixin a la conciliació de la vida familiar i laboral. L’acollida matinal n’és un d’aquests, juntament amb l’espai nadó Creixem Junts, la Ludoteca Toc Toc, el Casal d’Estiu i La Capsa dels Jocs (servei de préstec de joguines instal•lat al Parc del Besòs per famílies amb infants). Si per una banda, el Pla de transformació té com a objectiu principal la inserció sociolaboral de la població del barri, -que ha tingut especials bons resultats entre les dones-, es fa imprescindible la creació i consolidació de serveis com aquests que permetin la desitjada conciliació del temps que les famílies dediquen a la cura dels fills i el que cal dedicar al treball remunerat.

 

Un servei a mida
 L’Acollida Matinal es va posar en marxa amb el segon trimestre del curs 2004-2005 (gener 2005), instal•lada en una aula del CEIP Mina, en coordinació amb la direcció de l’escola. El centre escolar va ser, posteriorment, enderrocat per les afectacions urbanístiques del Pla de Transformació, i reemplaçat per l’actual CEIP Mediterrània. L’acollida matinal ocupa ara una de les tres aules de parvulari que, per la tarda, utilitza la Ludoteca Toc Toc. A diferència de la ludoteca, que està oberta a tota la població infantil del barri, l’acollida matinal és un servei dirigit únicament als alumnes de l’escola Mediterrània.

 

Funciona de 8 a 9.30 del matí, coincidint amb el calendari escolar de setembre a juny, i atén a un grup de nens i nenes que varia cada dia, pel que fa a número d’assistències i d’edats, ja que els seus pares i mares utilitzen el servei en funció de les seves necessitats concretes. Les famílies paguen una quota setmanal de quatre euros o d’un euro per cada dia que porten els fills a l’acollida. Els dijous, divendres i dimecres, en aquest ordre, són els dies de major afluència, perquè coincideix amb els dies que alguns pares de l’escola es desplacen als mercats ambulants més allunyats del barri. En total són de 20 a 25 famílies les que, al llarg del curs, fan ús del servei d’acollida matinal, segons les xifres dels darrers quatre cursos escolars complerts, que representen entre 30 i 40 alumnes. I, s’observa que de manera progressiva al llarg dels anys augmenta el número d’usos del servei. De 767 el curs 2005-2006 a 1.286 el 2008-2009, això vol dir que els nens assisteixen més dies per setmana a l’acollida matinal.

 

Educació del lleure
 El servei pot atendre un màxim de 20 alumnes per dia. La primera mitja hora s’esmorza, moment que s’aprofita per cohesionar el grup que ha assistit aquell dia i per fomentar bons hàbits d’higiene i alimentació. A partir de les 8.30 comencen les activitats i tallers, que són prou flexibles i atractives per adaptar-se a un grup heterogeni de nens i nenes. S’utilitza el joc com a eina educativa per fomentar un temps de lleure constructiu i agradable, on els infants són els protagonistes de la seva educació, i el diàleg per posar-se d’acord i resoldre possibles conflictes.

 

L’acollida serveix també per detectar necessitats i demandes de les famílies que des del servei es poden orientar i resoldre, com pot ser millorar el rendiment escolar dels seus fills o altres dificultats de l’àmbit familiar. Per això les dues professionals que estan al càrrec de l’acollida matinal treballen en coordinació amb la direcció de l’escola i amb la xarxa de serveis del barri de la Mina. A l’hora que es fomenta la participació activa d’aquestes famílies dins la comunitat educativa.

 

Consorci del barri de la Mina