El Consorci de la Mina posa en marxa el procés per adjudicar en règim de lloguer amb opció a compra 236 pisos de nova construcció amb protecció oficial, que comercialitzarà a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Del total d’aquests habitatges, n’hi ha deu que són destinats a persones amb mobilitat reduïda que necessiten un pis adaptat. El termini de presentació de sol•licituds s’obrirà aquest mes de gener.

  

.

En aquest lot d’habitatges n’hi ha 55 que són de dues habitacions, 167 de tres i 14 de quatre. Els de dos dormitoris tenen una superfície mitjana de 54,66 m2 i el preu del lloguer mensual serà de 259,36 € , els de tres fan 64,57 m2 i pagaran un lloguer de 306,38 €, mentre que els lloguers dels pisos de quatre habitacions, amb una superfície mitjana de 85,11m2, pagaran 403,85 € al mes. Podran concórrer a aquest procediment d’adjudicació les persones de nacionalitat espanyola o que tinguin permís de residència permanent i vigent en el moment de l’inici del termini de presentació de les sol•licituds. Que no siguin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi d’algun habitatge; però sí els propietaris que acreditin que no poden fer ús del seu habitatge. Pel que fa als ingressos familiars, d’una banda, prenent el còmput anual, hauran de ser superiors als 12.000 €, però inferiors a 4,21 vegades l’IRSC (Indicador de renda de suficiència catalana), que és la suma de les quanties de la base imposable i de la base imposable de l’estalvi de la declaració o declaracions sobre l’impost de la renda.

  

Lloguer o lloguer amb opció a compra

Els habitatges d’aquesta convocatòria pública s’ofereixen en règim de lloguer i de lloguer amb opció de compra. Serà el possible adjudicatari qui optarà lliurament per una d’aquestes dues possibilitats. Si opta pel lloguer amb opció a compra haurà de pagar el cost de l’IVA que se’n derivi, que caldrà incrementar als preus del lloguer mensual establerts. En el cas de l’opció a compra, el preu màxim de venda serà el que correspongui a un habitatge amb protecció oficial de nova construcció qualificat per a venda en el moment de la transmissió. En tots dos casos, tant si es vol comprar o només llogar, l’adjudicatari s’ha de fer càrrec d’abonar els imports de les altes dels serveis de subministrament. Els contractes de lloguer es faran per un termini de 5 anys prorrogables que es regiran per la Llei d’arrendament urbans i per la normativa d’habitatges amb protecció oficial. La totalitat dels requisits per accedir als habitatges es publicaran juntament amb la convocatòria i es podrà consultar al web de l’Agència de Habitatge de Catalunya.

Els 236 pisos propietat del Consorci formen part de 4 promocions distintes de pisos nous que s’han aixecat al llarg de la Rambla de la Mina. Tant la Rambla que va des del Parc del Besòs fins a l’avinguda Eduard Maristany com els habitatges de protecció que s’adjudicaran, formen part del Pla de transformació del barri de la Mina que dur a terme el Consorci des de l’any 2000 per a la millora social de la seva població.

  

Resolució d'aprovació de les normes d'adjudicació

 

Fes clic aqui per descarregar el dossier fotogràfic dels habitages

Consorci del barri de la Mina