Publicació del llistat PROVISIONAL d'admesos i exclosos (article 7.3 dels criteris i procediment per adjudicar els pisos adquirits pel Consorci del barri de la Mina). El termini de publicació serà de 10 dies hàbils, durant els quals els interessat podràn presentar reclamació davant del Consorci, acompanyada de la documentació que l'avali. Durant aquest termini també s'haurà de presentar la documentació que manqui a la sol.licitud inicial.

Llistat provisional d'admesos

Llistat provisional d'exclosos

.