Les 35 primeres persones que van quedar en llista d’espera després del sorteig dels 236 pisos nous de protecció oficial del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, podran triar pis en els propers dies, ja que del total d’adjudicacions fetes el passat 11 de maig, se n’han formalitzat 201. Aquests dies els seus adjudicataris ja s’hi estan instal•lant.

 

 

.

 

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entitat responsable de gestionar el procés d’adjudicació d’aquests pisos, propietat del Consorci del barri de la Mina, va rebre un total de 798 sol•licitud fermes. Tot i que, van ser fins a 2.466 persones les que durant els dies que va durar el procés es van acostar a l’oficina instal•lada a la rambla de la Mina, per demanar informació de les condicions. Els habitatges d’aquesta convocatòria pública s’han ofert en règim de lloguer i de lloguer amb opció de compra, dues opcions que els adjudicataris han triat, si fa no fa, a parts iguals. Si s’ha optat pel lloguer amb opció a compra s’ha de pagar el cost de l’IVA que se’n derivi i els preus del lloguer mensual establerts seran proporcionalment més alts. En el cas de l’opció a compra, el preu màxim de venda serà el que correspongui a un habitatge amb protecció oficial de nova construcció qualificat per a venda en el moment de la transmissió. En tots dos casos, tant si es vol comprar o només llogar, l’adjudicatari s’ha de fer càrrec d’abonar els imports de les altes dels serveis de subministrament. Els contractes de lloguer es faran per un termini de 5 anys prorrogables que es regiran per la Llei d’arrendament urbans i per la normativa d’habitatges amb protecció oficial.

Pisos de 2, 3 i 4 habitacions
En aquest lot d’habitatges n’hi ha 55 que són de dues habitacions, 167 de tres i 14 de quatre. Els de dos dormitoris tenen una superfície mitjana de 54,66 m2 i el preu del lloguer mensual serà 259,36 € , els de tres fan uns 64,57 m2 i pagaran un lloguer de 306,38 €, mentre que el lloguer dels pisos de quatre habitacions, amb una superfície mitjana de 85,11m2, pagaran 403,85 € de lloguer mensual. Les condicions per poder accedir-hi requerien que es tractés de persones de nacionalitat espanyola o que tinguessin permís de residència permanent i vigent en el moment de l’inici del termini de presentació de les sol•licituds. Que no fossin titulars del ple domini o d’un dret real d’ús o gaudi d’algun habitatge; però sí per als propietaris que acreditessin que no podien fer ús del seu habitatge. Pel que fa als ingressos familiars, d’una banda, es pren el còmput anual, que ha de ser superior als 12.000 €, però, inferior a 4,21 vegades l’IRSC (Indicador de renda de suficiència catalana), que és la suma de les quanties de la base imposable i de la base imposable de l’estalvi de la declaració o declaracions sobre l’impost de la renda.

 

     

 

Els 201 pisos que s’han adjudicat, més els 35 que s’adjudicaran properament, dels quals set seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda, els ha fet construir el Consorci i formen part de quatre promocions distintes d’habitatge nou protegit que s’han aixecat al llarg de la Rambla de la Mina. Tant la Rambla que va des del Parc del Besòs fins a l’avinguda Eduard Maristany com aquests habitatges i tres promocions més que es troben als terrenys de l’antic polígon industrial, formen part del Pla de transformació del barri de la Mina que dur a terme el Consorci des de l’any 2000 per a la millora social de la seva població.

Consorci del barri de la Mina