Reunió del Consorci amb les famílies en situació de risc d'exclusió pendents d'adjudicació d'un habitatge social