La Mina és el tercer barri més gran de Sant Adrià de Besòs, pel que fa al territori, amb 727.497 m2, darrere de la Catalana (1.042.330 m2) i Sant Joan Baptista (971.674 m2). Pel que fa a població, és el segon, amb 10.324 habitants, després de Sant Adrià Nord que en té 10.430.

 

 

 

Ara bé, en termes de densitat de població, Sant Adrià Nord torna a ser el primer, amb la densitat més alta, 32.427 habitants per quilòmetre quadrat, seguit del barri del Besòs, 18.559 hab./km2, i de la Mina que és la tercera amb 14.191 hab./km2; mentre que la mitjana del municipi és de 9.730 hab./km2.


Aquestes són dades de l’Anuari de la població (2016) que publica, cada any, el departament d’Estadística de l’Ajuntament de Sant Adrià amb les xifres recollides a dia 1 de gener. En termes generals es veu que, en els darreres anys, la tendència del municipi que també segueix la Mina, és d’un creixement sostingut de la població, que se situa actualment en 36.955 habitants. Un nombre que encara no arriba a la xifra històrica més alta assolida, l’any 1979, en que es van comptabilitzar 39.257 habitants al municipi. Després es va iniciar una fase de descens que va seguir fins l’any 2006, amb una xifra mínima de 32.602 habitants, per a continuació invertir la tendència vers el creixement que encara continua.


Les primeres dades de població de que es disposa són de l’any 1923, quan hi havia a Sant Adrià 2.076 veïns. L’any 1949 se sobrepassa per primer cop la xifra dels 10.000 habitants, concretament, van ser 10.103. I, a partir dels anys 50 (1954) s’inicia un creixement més accelerat que començarà a moderar-se a partir de 1975. Però, just abans, es produeix el salt de creixement més extrem. Entre els anys 1974 i 1975 hi ha una diferència de 8.564 persones, que són majoritàriament veïns nouvinguts que arriben al recent estrenat barri de la Mina.

 

Aquest any la Mina ha recuperat els 10.000 habitants
En el cas de la Mina, les primeres dades de que disposa l’Anuari són de l’any 1991, quan es van comptabilitzar, 10.694 habitants al barri. I, en la seva evolució particular, la Mina comptabilitza la xifra més baixa de població en la fase general de decreixement, situada en la segona meitat dels 90, l’any 2007, amb 8.633 persones. L’any següent ja recuperava habitants (8.847) i així fins aquest 2016 que ha tornat a superar les 10 mil persones, cosa que no passava des de 1996. La població del barri, que s’ha incrementat aquest darrer any amb 1,3 punts percentuals, representa actualment el 27,9% del total del municipi. La Mina presenta uns percentatges molt similars als del barri de Sant Adrià Nord, que des de l’any 1997 és el que té més població, i està més allunyada dels que tenen els barris de la Verneda i la Catalana, que són els de menor població del municipi.