Aquest juliol, coincidint amb el final de curs, els participants del projecte Accés, de la Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaboral del Consorci, acompanyats del seu equip tècnic, van visitar el Centre Especial de Treball (CET) Canigó dedicat a la bugaderia industrial per al sector de l’hoteleria, que la Fundació Privada Canigó té a l’avinguda Vallvidrera de Barcelona.

 

 

L’objectiu, com en totes les sortides que periòdicament s’organitzen per visitar el ventall divers d’empreses especials de treball que hi ha ubicades a Barcelona i al seu entorn, era conèixer de primera mà les seves instal·lacions i el procés de producció que s’hi desenvolupa. Sempre es tracta de que les persones que segueixen un itinerari d’inserció sociolaboral a través d’Accés, es puguin fer càrrec de quines són les feines que s’hi fan, les seves peculiaritats i l’exigència laboral i social que demanen. El grup va ser rebut per la psicòloga de la Unitat de suport a l’activitat professional que els va fer una breu introducció sobre la història del centre i els seus serveis. Els va explicar que, actualment, la Fundació Canigó, a més, del Centre especial de treball, gestiona un Centre ocupacional, i una Llar residència, equipaments, tots ells, adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental. També depèn de la Fundació el Club esportiu Canigó que té per finalitat potenciar la pràctica de l’esport i l’oci entre els seus usuaris.

 

      


Formació i capacitació que garanteixen la producció
L’actual Centre especial de treball va ser fundat l’any 1991 i es regeix per un esperit de treball, respecte, salut i superació. Té per finalitat aconseguir una major integració social, laboral i econòmica per a aquestes persones, a través de la seva capacitació productiva al Centre ocupacional. A la Bugaderia Canigó hi treballen 25 persones amb discapacitat intel•lectual, que estan a càrrec de tot el procés productiu. Està dotada de la infraestructura tecnològica i del personal necessari per garantir el seu funcionament i una capacitat productiva de 2.000 quilos de roba al dia. Dins del projecte social compten amb l’equip tècnic de la unitat de suport és responsable de tutoritzar l’activitat laboral i fer el seguiment als treballadors per acompanyar-los en la seva adaptació a l’entorn laboral, en particular, i a l’entorn cívic, en general. Per a cada un d’ells s’elabora un programa personal, que seria l’equivalen als itineraris de formació i inserció de la Xarxa sociolaboral del Consorci, on es contemplen de manera individualitzada: diagnòstic, objectius, activitats i metodologia d’ajustament i integració.
Al final de la visita de totes aquestes instal·lacions, el grup de visitants va tenir ocasió de resoldre dubtes sobre horaris, capacitació que es demana, requisits necessaris, perfil professional i altres qüestions relacionades amb les oportunitats laborals que pot oferir el Centre especial de treball de la Bugaderia Canigó.

Consorci del barri de la Mina