En un acte senzill però entranyable s’han lliurat els diplomes de les activitats formatives que s’han fet durant el primer semestre 2016 en la Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaboral del Consorci del barri de la Mina, activitats que porten a terme els professionals dels serveis laborals de la Xarxa de forma coordinada i per a tots i tots els usuaris i usuàries que participen en els itineraris d’inserció.

 

 

 

Enguany s’han dut a terme 9 accions formatives específiques de diferents durada i temàtica en la que han participat 52 persones, iniciativa estratègica impulsada pels tècnics i tècniques d’orientació i inserció amb la finalitat de millorar les competències dels usuaris i usuàries que estan cercant feina i, en conseqüència, augmentar les seves possibilitats d’inserció.

 

Els mòduls formatius, organitzats i impartits pels professionals dels serveis de la Xarxa, s’han programat en funció de les necessitats i característiques dels participants i del seu perfil, d’acord amb les oportunitats d’ocupació dels sectors productius hi ha més possibilitats d’accés. És així com s’ha organitzat el curs d’Auxiliar de Comerç, formació Pràctica en Hosteleria; mòduls de TICs, monogràfics de Sectors i Perfils Professionals i tallers d’Entrevistes.

La Xarxa de Serveis d’Inserció Sociolaboral, forma part de les línies d’actuació del Pla d’Acció Social del Pla de Transformació del barri de la Mina, que gestiona el Consorci, amb una dotació de 17 professionals que treballen coordinadament i en xarxa per a donar resposta a la demanda d’ocupació – o millora de feina- de la població activa de la Mina: Servei d’Informació i Orientació Laboral (entrada als serveis de la xarxa), Club de Feina (per a persones amb autonomia per cercar feina), Apropa’t a la Feina (per a joves de 18 a 30 anys), Itineraris d’Inserció per a dones (dones majors de 18 anys que necessiten suport a la recerca), Accés a la Feina (per a persones amb malaltia mental), Situa’t (per a persones amb problemes d’addiccions) i Prospecció d’empreses (suport a la xarxa per a captació d’empreses i ofertes). Amb la coordinació de l’Àrea Social del Consorci.

Durant aquest primer semestre 2016 han passat pels serveis de la xarxa laboral del Consorci 786 persones de les quals 703 han seguit itineraris personalitzats d’inserció, amb un resultat de 174 persones inserides al mercat laboral (el 25% dels participants), amb un 14% que han participat en accions formatives impulsades per la xarxa o per altres entitats de dins i/o fora del territori i un 3% han fet pràctiques laborals en empreses i s’han signat 7 nous convenis de col·laboració amb empreses.

Un bon resultat assolit gràcies a l’esforç tant dels professionals de la xarxa laboral com dels participants, en un mercat de treball competitiu i amb una oferta ocupacional precària quant a durada i remuneracions.

Consorci del barri de la Mina