Hi ha 12 pisos al barri de la Mina que necessiten obres de rehabilitació per obtenir la cèdula d’habitabilitat. És per això, que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posa en marxa la seva adjudicació en el que es coneix com “règim de cessió d’ús en la modalitat de masoveria urbana”.

 

 

 

 

 

En aquest cas, l’adjudicatari es compromet a fer les obres de reparació del pis per obtenir la corresponent cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, en un termini màxim de sis mesos. Corren a càrrec seu la sol·licitud de la llicència d’obres i les despeses comunitàries i els impostos, tributs i càrregues sobre l’immoble, inclòs l’IBI.

Vuit anys de contracte
El contracte és per un termini de vuit anys. Després, es podrà prorrogar, d’any a any, pagant ja el lloguer social que s’estableixi, fins a un màxim de cinc anys més, sempre que es continuïn complint els requisits econòmics fixats en les bases de l’adjudicació. Poden optar a un d’aquests pisos les persones major de 18 anys o emancipades, que estiguin inscrites en el Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial del nostre municipi. Els ingressos nets del conjunt de membres de la unitat de convivència hauran de ser superiors als 12.000 € anuals i el límit màxim d’ingressos s’estableix en no sobrepassar en 4,21 cops l’Indicador de Renda Suficient de Catalunya (IRSC). Les bases d’adjudicació fixen uns criteris de puntuació que tenen en compte el lloc de residència del sol·licitant: Mina/10 punts i la resta de Sant Adrià/5 punts; els anys d’empadronament: 1 any/5 punts, 2 anys/8 punts, 3 o més anys/10 punts; i l’edat: menors de 35 anys/5 punts. Les persones que compleixin els requisits i hagin estat admeses, però, que no hagin obtingut un dels 12 habitatges, passaran a formar part d’una llista d’espera.


Les sol·licituds s’hauran de presentar a Pla de Besòs, S.A. – Oficina Local de l’Habitatge, al carrer del Mar, 8 entresòl. El període de presentació serà del 9 de gener al 8 de febrer de 2017. L’horari d’atenció és: matins de dilluns a divendres de 9 a 13hores i tardes de dimarts i dijous de 16 a 18h. (tel. 93 462 65 51).

Consorci del barri de la Mina