Quan ens trobem a meitat del termini per a la presentació de sol•licituds d’accés a un dels 49 pisos que el Consorci ha disposat per atendre casos de necessitats socials, hi ha 190 famílies que han vingut a les oficines del Consorci a recollir la documentació que cal complimentar per poder entrar en el procés d’adjudicació. I, un total de dotze que ja l’han lliurat per tal de formalitzar la sol·licitud.

 

 

.

 

El termini per presentar la sol•licitud acaba dissabte, 28 de febrer i fins aquell dia les oficines del Consorci atendran totes les demandes en horari de 9 a 14 h de dilluns a dijous i de 9 a 13 els divendres. Tothom rep informació sobre els criteris i el procediment que se seguirà per determinar les adjudicacions, les condicions econòmiques, i els requisits que han de complir les persones sol•licitants, que fan relació als ingressos, empadronament i condicions socials. També, se’ls dóna la instància que cal ompli i la documentació que cal aportar en el moment de formalitzar la sol•licitud per tal de justificar que es tracta de situacions familiars amb risc d’exclusió social o amb necessitats especials. El mateix que quan es tracti de casos de necessitat de desdoblament familiar perquè en la situació actual conviuen més d’una unitat familiar al mateix habitatge. La persona sol•licitant, per la seva part, ha de declarar els ingressos mensuals nets de la família, així, com la seva procedència, i declarar que en cas d’obtenir el pis, aquest serà el seu domicili habitual i permanent. Per a més informació podeu consultar l’article del 19 de desembre.

 

   

 

També l’Oficina de l’Agència de l’Habitatge
D’altra banda, l’oficina temporal oberta per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha atès 641 sol•licituds d’informació sobre el procés de tràmit per a l’adjudicació de 226 pisos protegits, de les quals 64 són fermes. Les persones interessades poden optar per un lloguer o pel lloguer amb opció a compra. Dins aquest mateix procés d’adjudicació hi ha 253 places d’aparcament, amb un lloguer de 50€ mensuals, localitzades als baixos dels edificis on hi ha els pisos, tots estan ubicats a la Rambla de la Mina, a la zona més nova del barri. I, l’oficina de l’agència es troba al núm. 43 escala C 1r. 1a. de la Rambla de la Mina i el seu horari d’atenció al públic és de 10 a 14h de dilluns a divendres i de 16 a 18h els dimarts. Per a més informació podeu consultar l’article del 12 de gener.